Φωτογραφικό album Χρήστος – Δήμητρα από την ημέρα του γάμου.