Φωτογραφικό album Κώστας – Ελπίδα από την ημέρα του γάμου.