Φωτογραφίες της επόμενης ημέρας που τραβήχτηκαν σε εργοστάσιο.