Φωτογραφίες από την επόμενη μέρα του ζευγαριού στο ράντζο.