Φωτογραφικό album Γιώργος – Αθηνά από την ημέρα του γάμου.